طرح سوددهی

روشی برای فروش محصول که در آن بازاریابان اقدام به فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده می نمایند . در این نوع فروش،هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریابان دیگر (به عنوان زیر مجموعه خود) و ایجاد گروه فروش چند سطحی؛موجب گسترش و افزایش فروش شرکت شود.
شرکت در فعالیت شبکه ای خود فقط کالاهایی که پیش تر نسبت به دریافت مجوز عرضه از دبیرخانه اقدام نموده است به فروش می رساند و هرگونه ارجاع از سایت شبکه ای شرکت به سایر سایت ها و باشگاه مشتریان و خدمات وجاهت قانونی ندارد و غیر قانونی طلقی می شود .
روشی برای فروش محصول که در آن بازاریابان اقدام به فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده می نمایند . در این نوع فروش،هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریابان دیگر (به عنوان زیر مجموعه خود) و ایجاد گروه فروش چند سطحی؛موجب گسترش و افزایش فروش شرکت شود.
برنامه شرکت برای محاسبه پورسانت و پاداش مشاوران فروش در قبال خورده فروشی، توسعه و آموزش که حداکثر تا هفت سطح پرداخت می شود که مجموع پورسانت خرده فروشی و پورسانت سطحی و پاداش یک بار پرداخت به رده مدیریتی بیشتر از 40 درصد نمی باشد.
نکته 1 : لازم به ذکر است هر فرد مجاز به داشتن صرفا یک جایگاه می باشد .
نکته 2 :هیچگونه شرط تعادل دست ها و زیرشاخه ها در پرداخت لحاظ نمی شود .
به فردی اطالق میگردد که با معرفی شدن به فرصت درآمدزایی شرکت و پس از ثبت نام، امکان شرکت در دوره های آموزشی، فروش کالا و معرفی افراد دیگر به فرصت درآمدزایی را پیدا میکند .
س از تکمیل فرایند ثبت نام مشاور فروش در وبسایت شرکت، ضمن ثبت اطلاعات پایه وی در پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کد منحصر بفردی به او اختصاص می یابد تا از فعالیت همزمان در چند شرکت بازاریابی شبکه ای جلوگیری شود .
فردی است که کالاهای شرکت را به قصد مصرف، از مشاوران فروش خریداری می نماید .
مشتریانی که تنها قادر به خرید محصولات از وب سایت شرکت هستند و مجوز جذب و معرفی افراد دیگر را (به عنوان زیرمجموعه خود) ندارند .
مشتریانی که برای اخذ مجوز مشاور فروش اقدام می کنند، تا زمان دریافت این مجوز، مشتری عادی تلقی میشوند. مشتریان عادی امکان استفاده از مزایای مشتری مستقیم یا مشاور فروش را ندارند .
خرید برای مصرف شخصی و یا فروش مستقیم کالا به مصرف کنندگان
مبلغی که هر فرد به تناسب میزان فروش شخصی و آموزش و بازاریابی افراد زیر مجموعه خود دریافت می کند و به صورت ماهیانه به وی پرداخت می شود و همچنین میزان پورسانت پرداخت حداکثر 40% که شامل پاداش یک بار پرداخت به رده مدیریتی و خرده فروشی و فروش سطحی محصولات می باشد که حداکثر فروش سطحی تا هفت سطح پرداخت می شود .
حداقل میزان خرید ماهیانه توسط بازرایاب که به ازای تحقق آن ، بازاریاب واجد شرایط دریافت پورسانت می شود . مقدار ریالی حداقل خرید در طرح درآمد زایی مبلغ یک میلیون ریال می باشد .
شخصی که یک مشاور فروش به شرکت معرفی می کند .
هر فرد که به عنوان مشاور فروش به شرکت معرفی می گردد ، در سطح اول فرد معرفی کننده قرار می گیرد . به همین ترتیب هر معرفی جدید ، سطح جدیدی را در شبکه فروش افراد ایجاد خواهد کرد لازم به ذکر است هر فرد مجاز به داشتن صرفا یک جایگاه می باشد .
مشاور فروشی است ، که در ماه جاری یک میلیون ریال فروش شخصی انجام داده باشد .در صورتی که فردی واجد شرایط نباشد ، امکان دریافت پورسانت مجموعه ای را نخواهد داشت و فقط پورسانت خرده فروشی را دریافت می نماید .
در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه حمل و نقل و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده و مالیات غیر قابل استرداد.
نکته 1 :شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید .
نکته 2 : محصولاتی که بصورت پک هستند،در صورت باز شدن پک و کسری اقالم آن، پک قابل برگشت نیست و باید تمامی محصولاتی که بصورت پک ارائه شدند، با هم عودت گردند .
نکته 3 : مصرف کننده نهایی و مشتری مستقیم و مشتری عادی حداکثر تا 7 روز کاری از زمان تحویل سفارش، برای برگشت کالای خریداری شده، فرصت خواهند داشت و پس از طی این بازه زمانی کالای فروخته شده پس گرفته نخواهد شد .
تمامی اعضاء تشکیل دهنده مجموعه یک مشاور فروش .
در صورتی که در پایان هر ماه فردی واجد شرایط نشده باشد طرح درآمد زایی شرکت اینطور در نظر میگیرد که گویی این فرد در سازمان وجود ندارد .
محاسبات و پورسانت حداکثر تا هفتم هر ماه پرداخت می شود و جمع سوددهی کل 40% می باشد که شامل پاداش یک بار پرداخت به رده مدیریتی و فروش سطحی و خرده فروشی می باشد .
پورسانت خرده فروشی برای مشتریان مستقیم به صورت 5% تخفیف نقدی روی فاکتور خرید آنها محاسبه می گردد .

به کلیه مشاورین فروش مطابق با جدول زیر پس از اعمال سوخت موقت جایگاه پورسانت سطحی پرداخت می گردد .

سطح 1 9 %
سطح 2 7 %
سطح 3 6 %
سطح 4 4 %
سطح 5 3.5 %
سطح 6 3 %
سطح 7 1.5 %

در ضمن جمع سوددهی 34% از سطح یک تا هفت می باشد و سوددهی نیز در 7 سطح می باشد نه بیشتر.
افرادی که با رسیدن به حجم فروش مشخص و شرح وظایف به پاداش یک بار پرداخت می رسند ، که رسیدن با آن حجم فروش مدت زمان مشخصی ندارد .
در ضمن طرح سوددهی تا هفت سطح می باشد و پاداش یک بار پرداخت به رده مدیریتی 1% از کل فروش آن رده مدیریتی است .

رده مدیریتی تعریف شرح وظایف پاداش یک بار پرداخت تومان
مدیریت یک ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 100،000،000 تومان برسد . مشاور فروش 1،000،000
مدیریت دو ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 200،000،000 تومان برسد . مشاور فروش و آموزش کاتالوگ 2،000،000
مدیریت سه ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 300،000،000 تومان برسد . آموزش تخصصی محصولات شرکت 3،000،000
مدیریت چهار ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 400،000،000 تومان برسد . دوره هدف گذاری 4،000،000
مدیریت پنج ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 500،000،000 تومان برسد . آموزش بازاریابی دیجیتال 5،000،000
مدیریت شش ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 600،000،000 تومان برسد . آموزش راهکار ها و تکنیک های فروش 6،000،000
مدیریت هفت ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 700،000،000 تومان برسد . آموزش گزارش فعالیت 7،000،000
مدیریت هشت ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 800،000،000 تومان برسد . برگزاری کلاس های موفقیت حداکثر 5 نفر 8،000،000
مدیریت نه ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 900،000،000 تومان برسد . برگزاری کلاس های موفقیت حداکثر 15 نفر 9،000،000
مدیریت ده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،000،000،000 تومان برسد . برگزاری جلسات آنلاین 10،000،000
مدیریت یازده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،100،000،000 تومان برسد . بررسی ایرادها و چالش های فروش 11،000،000
مدیریت دوازده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،200،000،000 تومان برسد . آموزش تخصصی تکنیک های فروش و دیجیتال مارکتینگ 12،000،000
مدیریت سیزده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،300،000،000 تومان برسد . آموزش راهبری 13،000،000
مدیریت چهارده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،400،000،000 تومان برسد . آموزش راهبری پیشرفته 14،000،000
مدیریت پانزده ستاره شخصی که با مجموع فروش خود و زیر مجموعه خود به حجم فروش 1،500،000،000 تومان برسد . مدیر ارشد 15،000،000